chương trình

NSND Tạ Duy Ánh, NSND Nguyễn Thị Tâm Chính và NSND Tống Toàn Thắng, các nghệ sĩ tham gia chương trình chụp ảnh chung cùng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển VN

Hình ảnh các chiến sĩ Hải Quân quyết tâm bảo vệ biển đảo của tổ quốc

Tiết mục xiếc trên cao trong chương trình
Biển đảo là quê hương

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Trân - Đại Tá Tổng tham mưu - Bộ quốc phòng tham gia đóng góp tiết mục văn nghệ trong chương trình

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn chương trình

Tiết mục Lăn vòng trong chương trình

Tiết mục cầu bật các nghệ sĩ trong trang phục Người chiến sĩ Hải Quân

Các chiến sĩ Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển đến dự chương trình

Tiết mục leo cột của nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Các chiến sĩ Bộ tư lệnh Hải Quân đến dự chương trình

NSND Tạ Duy Ánh tặng hoa cho các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải Quân - Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển VN

NSND Tạ Duy Ánh & NSND Tống Toàn Thắng tặng xe lăn cho các cựu chiến binh

Tiết mục cầu bật các nghệ sĩ trong trang phục Người chiến sĩ Hải Quân

Hoạt cảnh Vòng tròn bất tử

Tiết mục xiếc thú trong chương trình