chương trình LỜI NGUYỀN BÀ TIÊN 2020

Nhân vật Hoàng tử với lời nguyền của Bà tiên trong chương trình

Nhân vật Vua, Hoàng Hậu và Hoàng tử trong " Lời Nguyền Bà Tiên

Tiết mục xiếc trên cao trong chương trình
Biển đảo là quê hương

Hoạt Cảnh " Lời Nguyền Bà Tiên "

Hoạt cảnh xiếc trong chương trình

Hoạt cảnh xiếc trăn

Tiết mục xe chỉ trong chương trình

Hoạt cảnh quái thú bay đến thành

Hoạt cảnh hoàng tử và thôn nữ gặp nhau