Photographer

Liên đoàn xiếc Việt Nam

Liên đoàn xiếc Việt Nam

Liên đoàn xiếc Việt Nam

Liên đoàn xiếc Việt Nam

Liên đoàn xiếc Việt Nam

Liên đoàn xiếc Việt Nam

Hề Violin - Biểu diễn NS Đặng Thanh Hải
"chú chó thông minh"

Hề Ảo thuật - NS. Phùng Đắc Nhẫn - Thái Quyết Trường - Phan Văn Chiến

Đế thống NS. Hoàng Đức Thắng - Trần Văn Dũng

Hề Sư tử - NS. Phùng Đắc Nhẫn - Phan Văn Chiến

Hề roi - NS. Phùng Đắc Nhẫn - Phan Văn Chiến

Lăn Vòng NS Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Thang lắc - NS Việt Cường

Hề trò khéo - NS. Phùng Đắc Nhẫn - Phan Văn Chiến

Vòng quay mạo hiểm - NS Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Dây Lụa đôi - NS Thu Hương, Thanh Tuấn

Những chú Lợn tinh nghịch

Anh Hề và Đà điểu

Bà chúa Thượng ngàn - Ảo thuật - NS Đinh Thị Liên

Trên đôi giầy trượt Patin 4

Đu Nón 4

Dây da đôi - NS Thu Hường - Văn Thái

Nhào sào - NSƯT Đỗ Văn Hùng - Ngọc Thúy- Đức Chính - Minh Đức

Đế Trụ - NS